Project 2023

Door de coronapandemie is ons project van 2020 helaas uitgesteld tot 2023. Helaas lukte het niet om in 2023 een volwaardige werkgroep geregeld te krijgen, maar.... we zijn blij dat Wendy, Johan en Bertil toch naar Malawi gaan om oude projecten en vrienden te bezoeken en ideeen op te doen voor nieuwe initiatieven. Hieronder meer informatie (inclusief het oorspronkelijke plan).

Bezoek 2023

Het lukte niet om in 2023 een volwaardige werkgroep op de been te krijgen, maar we zijn blij dat de 'oudgedienden' Wendy, Johan en Bertil naar Malawi willen afreizen. Bij het schrijven van dit bericht is de planning nog niet 100% rond, maar het idee is dat de nadruk ligt op het bezoeken van oude contacten, eerdere projecten. We zijn al vanaf 2010 actief in Malawi. Wat werkt wel? Wat niet? En hoe staat het ervoor na al het natuurgeweld (zie nieuws). Daarnaast zal gekeken worden naar nieuwe initiatieven. Is dit werkbaar? Of lijkt de ambitie onhaalbaar.
Zeker door Corona in combinatie met de natuurrampen is Malawi er slecht aan toe. We zijn dus erg blij dat we met eigen ogen de balans op kunnen maken. We kijken uit naar hun verslag!

De reis is gepland van vrijdag 13 oktober tot en met 24 oktober 2023.

De kosten van deze reis naar Malawi zijn voor eigen rekening van de vrijwilligers. Dit betreft o.a. de vliegreis en het verblijf onder de plaatselijke bevolking.

Placeholder Picture

Projecten Verleden

Al vanaf 2010 reizen we om het jaar naar Malawi. Via onderstaande link kun je zien wat we eerder gedaan hebben.

Placeholder Picture
Meer informatie

Irrigatie

Oorspronk was het plan:
Sterke behoefte is er aan meer irrigatie ten behoeve van landbouw en tuinbouw om in eigen behoeften te kunnen voorzien. In 2018 is er een start gemaakt met de eerste irrigatietrajecten met behulp van waterreservoirs en sproei installaties. De uitwerking biedt werkgelegenheid, verzekerd van voedsel en rendement. Hier is men erg enthousiast over.

Placeholder Picture

Gemeenschapsruimte

Oorspronk was het plan:
In het verleden zijn er diverse dorpshuizen en gemeenschapsruimten gebouwd. Vaak multifunctionele gebouwen die door de plaatselijke bevolking gebruikt kunnen worden (denk aan maisopslag, kinderopvang, kerkdiensten en vrouwenactiviteiten). In diverse plaatsen zijn deze ruimten aan renovatie en/of uitbreiding toe.

Placeholder Picture

Maismolen

Oorspronk was het plan:
In Mulomba hebben we in het verleden een maismolen geplaatst. De ervaringen hiermee zijn dermate goed en de vraag is gekomen of wij dit ook op een andere plaats willen realiseren. De exactie locatie is nog onbekend.

Placeholder Picture

Activiteiten

Oorspronk was het plan:
De vrijwilligers zullen tijdens hun verblijf in Malawi ook diverse activiteiten met en voor de vrouwen en kinderen organiseren. Voor de kinderen zullen diverse spelactiviteiten georganiseerd worden. Ontwikkeling en creativiteit door middel van spel wordt gestimuleerd. Ook worden er samenkomsten georganiseerd voor de vrouwen waar spellen en activiteiten centraal staan om onderling contact te bevorderen.
Ook zullen we ons bezig houden met voorlichting over hygiene, gezondheid en dagelijkse verzorging van jongeren en ouderen ter bevordering van een gezondere levenswijze. Denk hierbij aan het voorkomen van HIV, wassen van handen, bloedcontact en bescherming van het lichaam.

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Uw gift is meer dan welkom!

Om onze projecten in Malawi mogelijk te maken, zijn uw en jouw giften meer dan welkom. Helpt u mee?

Rekeningnummer: NL36INGB0007910110
t.n.v. Opdracht in Afrika te Huizen
o.v.v. Hoevelaken naar Malawi 2022
Giften zijn aftrekbaar van de belasting KvK inschrijfnr. 41192021

Ook hebben wij sponsor-mogelijkheden voor bedrijven. Iets voor u? Neem contact met ons op.

Contact