Project 2023

Door de coronapandemie is ons project van 2020 helaas uitgesteld tot 2023. En zoals het er nu uitziet gaan we dan weer echt naar Malawi!! Hieronder meer informatie.

Irrigatie

Sterke behoefte is er aan meer irrigatie ten behoeve van landbouw en tuinbouw om in eigen behoeften te kunnen voorzien. In 2018 is er een start gemaakt met de eerste irrigatietrajecten met behulp van waterreservoirs en sproei installaties. De uitwerking biedt werkgelegenheid, verzekerd van voedsel en rendement. Hier is men erg enthousiast over.

Placeholder Picture

Gemeenschapsruimte

In het verleden zijn er diverse dorpshuizen en gemeenschapsruimten gebouwd. Vaak multifunctionele gebouwen die door de plaatselijke bevolking gebruikt kunnen worden (denk aan maisopslag, kinderopvang, kerkdiensten en vrouwenactiviteiten). In diverse plaatsen zijn deze ruimten aan renovatie en/of uitbreiding toe.

Placeholder Picture

Maismolen

In Mulomba hebben we in het verleden een maismolen geplaatst. De ervaringen hiermee zijn dermate goed en de vraag is gekomen of wij dit ook op een andere plaats willen realiseren. De exactie locatie is nog onbekend.

Placeholder Picture

Activiteiten

De vrijwilligers zullen tijdens hun verblijf in Malawi ook diverse activiteiten met en voor de vrouwen en kinderen organiseren. Voor de kinderen zullen diverse spelactiviteiten georganiseerd worden. Ontwikkeling en creativiteit door middel van spel wordt gestimuleerd. Ook worden er samenkomsten georganiseerd voor de vrouwen waar spellen en activiteiten centraal staan om onderling contact te bevorderen.
Ook zullen we ons bezig houden met voorlichting over hygiene, gezondheid en dagelijkse verzorging van jongeren en ouderen ter bevordering van een gezondere levenswijze. Denk hierbij aan het voorkomen van HIV, wassen van handen, bloedcontact en bescherming van het lichaam.

Placeholder Picture

Begroting

Voor de genoemde werkzaamheden is in overleg met de stichting Odracht in Afrika en de mensen uit Malawi een begroting opgesteld van circa 20.000 euro.
Werkgroep Hoevelaken naar Malawi zal acties organiseren, sponsors werven en informatiestromen houden om ons doel kenbaar te maken. Hieruit zullen inkomsten voortkomen.

De kosten van de reis naar Malawi zijn voor eigen rekening van de vrijwilligers. Dit betreft o.a. de vliegreis en het verblijf onder de plaatselijke bevolking. Voor het verblijf zal een vergoeding worden betaald (voorheen van 10 euro per nacht per vrijwilliger). Dit is inclusief het dagelijks eten, drinken en overnachting.

Placeholder Picture

Projecten Verleden

Al vanaf 2010 reizen we om het jaar naar Malawi. Via onderstaande link kun je zien wat we eerder gedaan hebben.

Placeholder Picture
Meer informatie
Placeholder Picture

Uw gift is meer dan welkom!

Om onze projecten in Malawi mogelijk te maken, zijn uw en jouw giften meer dan welkom. Helpt u mee?

Rekeningnummer: NL36INGB0007910110
t.n.v. Opdracht in Afrika te Huizen
o.v.v. Hoevelaken naar Malawi 2022
Giften zijn aftrekbaar van de belasting KvK inschrijfnr. 41192021

Ook hebben wij sponsor-mogelijkheden voor bedrijven. Iets voor u? Neem contact met ons op.

Contact